ODRK a DK SZTŠ

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:ODRK a DK SZTŠ

ODRK za Tanečný šport

ODRK za RnR

ODRK za IDO

 

Disciplinárna komisia SZTŠ