Valné zhromaždenie SZTŠ

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Valné zhromaždenie SZTŠ

VZ SZTŠ 2023

VZ SZTŠ 2022

VZ SZTŠ 2021

VZ SZTŠ 2020

Mimoriadne VZ SZTŠ 2019

VZ SZTŠ 2019

VZ SZTŠ 2018

Mimoriadne VZ SZTŠ 2017

VZ SZTŠ 2017

Mimoriadne VZ SZTŠ 2016

VZ SZTŠ 2016

VZ SZTŠ 2015

VZ SZTŠ 2014

VZ SZTŠ 2013

VZ SZTŠ 2012

VZ SZTŠ 2011

VZ SZTŠ 2010

VZ SZTŠ 2009