Ekonomická sekcia

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Ekonomická sekcia

Fakturačná adresa SZTŠ

Bankové spojenie SZTŠ

Variabilné symboly

- platby rozhodcov:

- všetky ostatné platby:

Poznámka: ak je rozhodca zároveň funkcionár, svoju úhradu realizuje ako rozhodca, čiže VS 110.

Kontakt | Bilanx Sovakia s.r.o.

Dokumenty