Časopis Tanečný šport

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Časopis Tanečný šport

Tento interný dvojmesačník si môžete zakúpiť na sekretariáte SZTŠ. K dispozícii sú všetky čísla od roku 2008.

Časopis Tanečný šport - Ročník 2014

 • Tanečný šport 2014/1

  Tanečný šport 2014/1

Časopis Tanečný šport - Ročník 2013

 • Tanečný šport 2013/1

  Tanečný šport 2013/1

 • Tanečný šport 2013/2

  Tanečný šport 2013/2

 • Tanečný šport 2013/3

  Tanečný šport 2013/3

 • Tanečný šport 2013/4

  Tanečný šport 2013/4

 • Tanečný šport 2013/5

  Tanečný šport 2013/5

 • Tanečný šport 2013/6

  Tanečný šport 2013/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2012

 • Tanečný šport 2012/1

  Tanečný šport 2012/1

 • Tanečný šport 2012/2

  Tanečný šport 2012/2

 • Tanečný šport 2012/3

  Tanečný šport 2012/3

 • Tanečný šport 2012/4

  Tanečný šport 2012/4

 • Tanečný šport 2012/5

  Tanečný šport 2012/5

 • Tanečný šport 2012/6

  Tanečný šport 2012/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2011

 • Tanečný šport 2011/1

  Tanečný šport 2011/1

 • Tanečný šport 2011/2

  Tanečný šport 2011/2

 • Tanečný šport 2011/3

  Tanečný šport 2011/3

 • Tanečný šport 2011/4

  Tanečný šport 2011/4

 • Tanečný šport 2011/5

  Tanečný šport 2011/5

 • Tanečný šport 2011/6

  Tanečný šport 2011/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2010

 • Tanečný šport 2010/1

  Tanečný šport 2010/1

 • Tanečný šport 2010/2

  Tanečný šport 2010/2

 • Tanečný šport 2010/3

  Tanečný šport 2010/3

 • Tanečný šport 2010/4

  Tanečný šport 2010/4

 • Tanečný šport 2010/5

  Tanečný šport 2010/5

 • Tanečný šport 2010/6

  Tanečný šport 2010/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2009

 • Tanečný šport 2009/1

  Tanečný šport 2009/1

 • Tanečný šport 2009/2

  Tanečný šport 2009/2

 • Tanečný šport 2009/3

  Tanečný šport 2009/3

 • Tanečný šport 2009/4

  Tanečný šport 2009/4

 • Tanečný šport 2009/5

  Tanečný šport 2009/5

 • Tanečný šport 2009/6

  Tanečný šport 2009/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2008

 • Tanečný šport 2008/1

  Tanečný šport 2008/1

 • Tanečný šport 2008/2

  Tanečný šport 2008/2

 • Tanečný šport 2008/3

  Tanečný šport 2008/3

 • Tanečný šport 2008/4

  Tanečný šport 2008/4

 • Tanečný šport 2008/5

  Tanečný šport 2008/5

 • Tanečný šport 2008/6

  Tanečný šport 2008/6